Pytania i odpowiedzi dotyczące serwisu


pyt. Czy są potrzebni Agenci Celni na rynku pracy?

Tak jest ciągłe zapotrzebowanie na specjalistów z uprawnieniami.

pyt. Jaka jest cena kursu na agenta celnego ?

Kurs podstawowy 90 godzinny kosztyje *****zł wraz z materialami niezbędnymi do nauki. Kurs rozszerzony 135 godzinny kosztyje ******z wraz zmateriałami niezbędnymi do nauki.

pyt. Chcę zapłacić za kurs w ratach. Czy to możliwe i na jakich warunkach?

Opłatę za kurs należy wnieść w całości na podane konto bankowe przed rozpoczęciem kursu.

pyt. Czy mogę zrezygnować w trakcie kursu z zajęc i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy?

Tak można zrezygnować z kursu w czasie trwania zajęc, ale traci się możliwośc zwrotu wpłaconych pieniędzy na konto.

pyt. Kiedy otrzymam fakturę za naukę przed czy po kursie?

Fakturę wystawiamy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty pieniędzy na konto bankowe.

pyt. Czy możemy otrzymac fakturę na podstawie, której wpłacimy pieniądze na konto?

Fakturę wystawiamy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty pieniędzy na konto bankowe.

pyt. Interesuje mnie zagadnienie importu samochodu z USA?

Doradztwo w sprawach celnych prowadzą odpłatnie kancelarie prawnicze współpracujące z nami.

pyt. Jak wypełnić SAD?

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

pyt. Ile ćwiczeń z dokumentów SAD jest realizowane na kursie?

Realizujemy 20 godzin lub 30 godzin ćwiczeń z dokumentami SAD lub warsztaty dotyczące wypełniania dokumentów celnych. Pena informacja w serwisie.

pyt. Czy można otrzymać tylko same materiały i nie uczestniczyć w kursie?

Materiały otrzymuje uczetnik kursu po dokonaniu opłaty za kurs.

pyt. Co wchodzi w skład materiałów?

Dysk CD z aktualnym stanem prawnym, segregator z wydrukowanymi ustawami oraz instrukcjami niezbędnymi do prowadzenia zajęc oraz zeszyt ćwiczeń.

pyt. Jakie dokumentu uzyskuję po odbyciu kursu?

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z obowiązującymi przepisami dotączącymi kształcenia dorosłych.

pyt. Czy takie zaświadczenie wystarczy do pracy?

Pracodawca ustala wymogi dotyczące zatrudnienia.

pyt. Gdzie i kto przeprowadza egazmi na agenta celnego?

Egzamin przeprowadza Ministerstwo Finansów wg zasad opisanych w rozporządzeniu dotyczącym egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego.

pyt. Czy po kursie mam uprawnienia?

Uprawnienia nabywa się po zdanym egzaminie państwowym oraz po dokonaniu wpisu na listę licencjonowanych agentów celnych.

pyt. Kto może zostać wpisany na listę agentów celnych?

Na listę agentów celnych jest wpisana osoba fizyczna, jeżeli spełnia następujące warunki:
1. posiada miejsce zamieszkania we Wspólnocie;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3. korzysta z pełni praw publicznych;
4. posiada co najmniej średnie wykształcenie;

5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami6. wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe;
7. swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego;
8. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisją egzaminacyjną, powoływaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub otrzymała decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów odrębnych;

9.wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych, nie później niż w okresie 2 lat od dnia spełnienia warunku określonego w pkt 7.

 

 

 

 

© 2010 Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych
Kurs Agent Celny Gdańsk, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Gdynia

Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.

 

realizacja: MichalGroth.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.